முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

Daily Vocabulary from The Hindu Newspaper - 1/03/2021

 Daily Vocabulary from The Hindu Newspaper - 1/03/2021Rubicon

Meaning : A line that when crossed permits of no return
Example Sentence: He has crossed the Rubicon with his army


Misquoted

Meaning :Quote incorrectly
Example Sentence: Asking an alleged rapist to marry the victim was completely misquoted

Restrain

Meaning : Prevent someone from doing something
Example Sentence: Kerala High Court restrains Centre on IT rules

coercive

Meaning : To do through pressure
Example Sentence: Taking coercive action against Live Law Media Pvt limited

Invade

Meaning : Enter unlawfully on someone's property
Example Sentence: media outlets don’t invade the privacy of individuals

Intimate

Meaning : Express as a possibility
Example Sentence: I intimated that I did not like his car

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

Daily Vocabulary from The Hindu Newspaper - Feb 28th,2021

Daily Vocabulary from The Hindu Newspaper - Feb 28th,2021 Upsurge  Meaning : A sudden increase Example Sentence : There is upsurge in Covid19 cases recently. Proliferate Meaning  : Grow Rapidly Example Sentence : Pizza shops proliferate in this area Dissenting  Meaning :  Be of different opinions Example Sentence:  The lady dissents with her husband on many questions Felicitate  Meaning :   Express congratulations Example Sentence:  I sent them my sincere felicitations on their marriage Onus  Meaning :  The responsibility for something Example Sentence:  Onus of creating an enabling environment 

Daily Vocabulary from The Hindu Newspaper - 01/03/2021

 Daily Vocabulary from Hindu Newspaper -  01/03/2021 Misapprehension  Meaning :  An understanding of something that is not correct Example Sentence : He wasn't going to admit his misapprehension Cumbersome -  Meaning :  Difficult to handle Example Sentence : A cumbersome piece of machinery Pertain Meaning:   Be relevant to Example Sentence : My remark pertained to your earlier comments Ambit  Meaning :  An area in which something has control Example Sentence :  The ambit of municipal legislation Inevitable  Meaning :  An unavoidable event Example Sentence : the inevitable result

TNPSC Departmental Exam 2021 Apply Online

TNPSC Departmental Examination - May 2021 TNPSC  துறை தேர்வுக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து "online" மூலம் மட்டுமே விண்ணப்பங்கள் அழைக்கப்படுகின்றன. அறிவிப்பு வெளியிட்ட நாள் : 29.04.2021 விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி : 28.05.2021 till 11.59 PM தேர்வு தேதி : 22.06.2021 to 30.06.2021  ( 27.06.2021 ஞாயிற்றுக்கிழமை தவிர) தேர்வு நேரம் :  முற்பகல் 9.30 A.M. to 12.00 நண்பகல் பிற்பகல் 2.30 P.M. to 5.00 P.M. தேர்வு கட்டணம்:  பதிவு கட்டணம் ரூ .30.  ஒவ்வொரு Exam Paper  ரூ .200 / - கட்டணம் செலுத்தப்பட வேண்டும்.ஆன்லைன் மூலம் மட்டுமே கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். மேலும் விவரங்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தைப் (www.tnpsc.gov.in) பார்வையிடவும்.