முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

TNPSC Departmental Exam 2021 Apply Online

TNPSC Departmental Examination - May 2021

TNPSC  துறை தேர்வுக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து "online" மூலம் மட்டுமே விண்ணப்பங்கள் அழைக்கப்படுகின்றன.

அறிவிப்பு வெளியிட்ட நாள் : 29.04.2021


விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி : 28.05.2021 till 11.59 PM


தேர்வு தேதி : 22.06.2021 to 30.06.2021

 ( 27.06.2021 ஞாயிற்றுக்கிழமை தவிர)


தேர்வு நேரம்

முற்பகல் 9.30 A.M. to 12.00 நண்பகல்

பிற்பகல் 2.30 P.M. to 5.00 P.M.


தேர்வு கட்டணம்:

 பதிவு கட்டணம் ரூ .30.

 ஒவ்வொரு Exam Paper  ரூ .200 / - கட்டணம் செலுத்தப்பட வேண்டும்.ஆன்லைன் மூலம் மட்டுமே கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்.

மேலும் விவரங்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தைப் (www.tnpsc.gov.in) பார்வையிடவும்.

கருத்துகள்

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

Daily Vocabulary from The Hindu Newspaper - Feb 28th,2021

Daily Vocabulary from The Hindu Newspaper - Feb 28th,2021 Upsurge  Meaning : A sudden increase Example Sentence : There is upsurge in Covid19 cases recently. Proliferate Meaning  : Grow Rapidly Example Sentence : Pizza shops proliferate in this area Dissenting  Meaning :  Be of different opinions Example Sentence:  The lady dissents with her husband on many questions Felicitate  Meaning :   Express congratulations Example Sentence:  I sent them my sincere felicitations on their marriage Onus  Meaning :  The responsibility for something Example Sentence:  Onus of creating an enabling environment 

Daily Vocabulary from The Hindu Newspaper - 01/03/2021

 Daily Vocabulary from Hindu Newspaper -  01/03/2021 Misapprehension  Meaning :  An understanding of something that is not correct Example Sentence : He wasn't going to admit his misapprehension Cumbersome -  Meaning :  Difficult to handle Example Sentence : A cumbersome piece of machinery Pertain Meaning:   Be relevant to Example Sentence : My remark pertained to your earlier comments Ambit  Meaning :  An area in which something has control Example Sentence :  The ambit of municipal legislation Inevitable  Meaning :  An unavoidable event Example Sentence : the inevitable result